در روز سوم نمایشگاه پنل گفت‌وگویی با همراهی مجید اخگر و علی‌نجات غلامی برگزار شد که طی آن اخگر به بررسی امکانات بالقوه‌ی تصویر فوتوگرافیک پرداخت و غلامی با بررسی عکاسی از منظر پدیدارشناسی تماتیک به نکاتی پیرامون عکاسی اشاره کرد. فایل‌های صوتی این پنل در ادامه‌ی این متن به اشتراک گذتشته شده است.

قسمت اول:
مجید اخگر
بررسی امکانات بالقوه‌ی تصویر فوتوگرافیک
(یک ساعت و هشت دقیقه)

قسمت دوم:
علی نجات غلامی
بررسی عکاسی از منظر پدیدارشناسی تماتیک
(یک ساعت و دوازده دقیقه)

فایل‌های صوتی پنل گفت‌وگوی نمایشگاه تکرار