.فایل‌های صوتی این پنل در ادامه‌ی این متن به اشتراک گذاشته شده است

: قسمت اول
مجید اخگر
بررسی امکانات بالقوه‌ی تصویر فوتوگرافیک
(یک ساعت و هشت دقیقه)

: قسمت دوم
علی نجات غلامی
بررسی عکاسی از منظر پدیدارشناسی تماتیک
(یک ساعت و دوازده دقیقه)

فایل‌های صوتی پنل گفت‌وگوی نمایشگاه تکرار

Roozbeh Maleki  “Repetition” Exhibition at Emrooz GalleryVa Projects

samirahashemi
Author: samirahashemi

فایل‌های صوتی پنل گفت‌وگوی نمایشگاه تکرار

Leave a Reply

Your email address will not be published.