آثار سینا ممتحنی در نمایشگاه تکرار، شامل ۲۰عکس  است که در ادامه تعدادی از آن‌ها به همراه بیانیه و چند تصویر از چیدمان نمایشگاهی ارائه می‌شود. هم‌چنین، یک تصویر مجزا نیز وجود دارد که به همراه بیانیه ارائه شده است و جزو مجموعه به حساب نمی‌آید

: بیانیه

برای شهری به قدمت اصفهان 16 سال به چشم بر هم زدنی می­گذرد. اما در فضای تغییر  و تحولات سریع دوربین های دیجیتال، ۱۶ سال  چهار نسلِ پیش است: جایی در آغاز تاریخ. این مجموعه تصاویری از امروز اصفاهنند که با دوربینی دیجیتال متعلق به ۱۶ سال پیش عکاسی شده­اند. عکسهایی از جنس گذشته که به ضرب و زور الگوریتم های پیچیده­ی امروزی بیش از توانشان بزرگ شده­ و بین دیروز و امروز عکاسی معلقند

سینا ممتحنی

: متن جانبی مجموعه

سودای بازنمایی عین‌به‌عین از یونان باستان آغاز شد. در اروپای بعد از رنسانس تولدی دوباره یافت و با دو مفهوم بُعد و امتداد دکارت به علم پیوند خورد. در قرن ۱۹ بسیاری از موانعِ این ایده با اختراع دوربین عکاسی برطرف شد و این شکل تازهٔ بازنمایی در اختیار عموم قرار گرفت. بازنمایی در دوربین‌ها پیشرفت کرد اما هیچ‌گاه آن پیشرفت منجر به این نشد که «عکس» با «موضوع عکس» اشتباه گرفته شود؛ بازنماییِ کامل تحقق پیدا نکرد و دستیابی به این سودا فعلاً به زمانی در آیندهٔ نزدیک موکول شد

ایرانیان نیز با ورود دوربین عکاسی به ایران با ایدهٔ بازنمایی به شکلی عملی آشنا شدند. این فرش نمونه‌ای استادانه از ترکیب امکانات دوربین عکاسی با فرش، به قصد بازنمایی عین‌به‌عین است. آنچه استادان قلمزن در روند نقطه‌گذاری و رنگ‌گذاری در طراحی فرش انجام می‌دهند به عملِ خودکار سنسورهای دیجیتال بسیار نزدیک است

در نهایت، همنشینی گره و پیکسل در این عکس که با یکی از اولین ‌سری‌های دوربین‌ دیجیتال گرفته‌‌ام، یادآور آن پرسش‌هایی است که هنگام کار با دوربین فراموش می‌کنم: آیا اساساً بازنمایی با دوربین دیجیتال ممکن است؟

: نمونه تصاویر ارائه شده در نمایشگاه

.

: نمونه تصاویر چیدمان نمایشگاهی

Roozbeh Maleki  “Repetition” Exhibition at Emrooz GalleryVa Projects

samirahashemi
Author: samirahashemi

بیانیه و برخی از آثار سینا ممتحنی در نمایشگاه تکرار

Leave a Reply

Your email address will not be published.